Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thờ ơ với tài sản trí tuệ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thờ ơ với tài sản trí tuệ

Categories Bản tin

     Khảo sát của Sở KH&CN TP.HCM với gần 4.000 doanh nghiệp ở TP.HCM năm 2019 cho thấy, chỉ có 1,63% số doanh nghiệp có nhân sự được đào tạo, tập huấn hoặc chuyên trách về tài sản trí tuệ; và 2,25% doanh nghiệp có ban hành các quy định nội bộ, quy chế quản lý tài sản trí tuệ.

     Thống kê trên được ông Vũ Hưng Sơn - Trưởng phòng quản lý KH&CN cơ sở, Sở KH&CN TP.HCM - cho biết tại Diễn đàn “Doanh nghiệp vừa và nhỏ với sở hữu trí tuệ”, do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức ngày 17/4 tại TP.HCM. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4.

     Cũng theo khảo sát của Sở KH&CN TP.HCM, chỉ có 0,66% số doanh nghiệp hạch toán các tài sản trí tuệ vào giá trị tài sản cố định vô hình trên bảng cân đối kế toán. Theo ông Sơn, điều này chứng tỏ, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện vẫn chưa quan tâm đến tài sản trí tuệ, chưa nhận thức đủ về vai trò của sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.