Đỗ Tuyết Nhung

Đỗ Tuyết Nhung

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Dược, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Luật

Trình độ học vấn:

Bà Nhung tốt nghiệp Khoa Công nghệ Sinh học - Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa tiếng Anh - Đại học Hà Nội; và Khoa Luật - Đại học Luật Hà Nội.

Bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo sau đây: (i) Khóa đào tạo trực tuyến IPi-Facilitator được tổ chức bởi APEC, KIPO và KIPA; (ii) Khóa đào tạo trực tuyến nâng cao về Sở hữu công nghiệp được tổ chức bởi WIPO, KIPO, KAIST và KIPA; và (iii) Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ được tổ chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, bà Nhung là Người đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận.

Kinh nghiệm:

Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Nhung làm việc tại Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội với vị trí Trợ lý nghiên cứu, tại đây bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về Công nghệ sinh học và Hóa sinh. Sau đó, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của Công ty TNHH Banca với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Nhiệm vụ chính của bà ở Công ty Banca là xử lý các vụ việc liên quan đến các hồ sơ Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Từ năm 2012, bà Nhung làm việc tại Phòng Sáng chế của INVESTIP. Hiện tại, bà Nhung đang là Phó phòng Sáng chế và phụ trách các công việc như sau: tư vấn các vấn đề về thủ tục trong quá trình xác lập quyền; xử lý các thủ tục khác liên quan đến Sáng chế/Kiểu dáng công nghiệp; đồng thời xử lý và tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia và Myanmar.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dotuyetnhung@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi