Dịch vụ về Sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu

 • Tra cứu thông tin liên quan đến Nhãn hiệu;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu;
 • Tư vấn thiết kế và điều chỉnh mẫu Nhãn hiệu để gia tăng khả năng đăng ký thành công;
 • Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, Nhãn hiệu tập thể và Nhãn hiệu chứng nhận;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;
 • Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;
 • Quản lý hồ sơ Nhãn hiệu cho doanh nghiệp;
 • Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu;
 • Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu.

Sáng chế và giải pháp hữu ích

 • Tra cứu thông tin liên quan tới Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
 • Đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền Sáng chế;
 • Duy trì hiệu lực của bằng Sáng chế và Giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Sáng chế và Giải pháp hữu ích.

Kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;
 • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
 • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp.

Quyền tác giả và các quyền liên quan

 • Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về Quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng về Quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng trong giải quyết tranh chấp về Quyền tác giả và quyền liên quan;

Điều tra, xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ

 • Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm;
 • Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm;
 • Đại diện khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền.
 • Điều tra sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu.

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn pháp lý về khiếu nại và tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện khách hàng trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Đại diện khách hàng trong việc khiếu nại, tranh chấp về tên thương mại, bí mật kinh doanh, tên miền, cạnh tranh không lành mạnh về Sở hữu trí tuệ…;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn về giám định Nhãn hiệu, đăng ký giám sát hải quan;
 • Đại diện khách hàng trong việc khuyến cáo hành vi vi phạm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Đại diện khách hàng trong việc đàm phán, thỏa thuận các vấn đề liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;

Các dịch vụ khác

 • Đăng ký và duy trì tên miền;
 • Đăng ký Chỉ dẫn địa lý;
 • Hỗ trợ bảo vệ quyền đối với tên thương mại và bí mật kinh doanh.

Các dịch vụ khác

Tư vấn đầu tư và kinh doanh

Trong suốt chặng đường phát triển, bằng kinh nghiệm tích lũy từ thực tế, INVESTIP đã xây dựng cho mình các tiêu chuẩn trong hoạt động Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh. Chúng tôi trợ giúp khách hàng xác định, lựa chọn và triển khai các chiến lược đầu tư hiệu quả. Các dịch vụ tư vấn của INVESTIP luôn hữu ích cho tất cả các giai đoạn đầu tư của khách hàng.

Các dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh của INVESTIP bao gồm:

 • Thâm nhập thị trường, Điều tra thị trường, Phân tích và Cung cấp thông tin ngành hàng;
 • Tư vấn đăng ký Chuyển giao công nghệ;
 • Tư vấn pháp lý về hệ thống luật pháp và các quy định của Việt Nam như: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Chuyển giao Công nghệ, Bộ Luật Lao động, Luật Đấu thầu…;
 • Tư vấn xin cấp giấy Giấy chứng nhận đầu tư, Đăng ký thành lập Doanh nghiệp; Chi nhánh, Văn phòng đại diện; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư…;
 • Tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ, mua bán máy móc, thiết bị từ khâu chuẩn bị hồ sơ thầu đến hỗ trợ trong quá trình đấu thầu;
 • Phát triển và hoàn thiện các ý tưởng, chiến lược đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam;
 • Thẩm định và kết nối các đối tác đầu tư và kinh doanh có tiềm năng;
 • Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, bao gồm tư vấn pháp lý và tư vấn về quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu;
 • Tư vấn nội dung hợp đồng, tư vấn và hỗ trợ đàm phán Hợp đồng thương mại (Hợp đồng BC, BCC, BOT…); Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn về quản lý doanh nghiệp;
 • Dịch thuật tài liệu (bao gồm cả các tài liệu chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật…);
 • Các dịch vụ gia tăng khác.

Xây dựng và phát triển dự án

INVESTIP tham gia triển khai các dự án thuộc Chương trình quốc gia về hỗ trợ phát triển Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển Tài sản trí tuệ. INVESTIP triển khai hoạt động của mình theo các lĩnh vực:

 • Triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý;
 • Xây dựng chiến lược phát triển Thương hiệu cho các sản phẩm;
 • Thực hiện các chương trình truyền thông giới thiệu và phổ biến kiến thức liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và phát triển Thương hiệu;
 • Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ;
 • Phát triển và thực hiện các đề tài, dự án, sáng kiến thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học xã hội.