Đậu Thị Đức Sáu

Đậu Thị Đức Sáu

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân Luật Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Thạc sĩ Luật Kinh tế, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Chứng chỉ Khóa học chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức
  • Chứng chỉ hành nghề dich vụ đại diện Sở hữu công nghiệp.

Kinh nghiệm:

Bà Đậu Thị Đức Sáu là Người đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận. Với 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu, bà Sáu hiện tại phụ trách các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng, chuyển nhượng, sửa đổi, gia hạn, khiếu nại, phản đối, hủy bỏ tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Thành viên:

  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Emaildauthiducsau@investip.vn

 

 

Nhân sự phòng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN...
TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH...
PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ...
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU
Đối tác của chúng tôi