Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Categories Bản tin

Khi được quan tâm đúng mức, quyền sở hữu trí tuệ có thể trở thành một tài sản có giá trị của một doanh nghiệp, nâng cao doanh thu, lợi nhuận, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện mới chỉ có khoảng gần 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Theo các chuyên gia sở hữu trí tuệ (SHTT), SHTT là một tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn và có khả năng sinh ra lợi nhuận. Đồng thời là thước đo hiệu quả kinh doanh, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của doanh nghiệp (DN) trước mắt và trong tương lai. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện mới chỉ có khoảng gần 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động tham gia đăng ký xác lập quyền SHTT. Nguyên nhân là do nhận thức của chủ DN còn hạn chế, nhân lực, tài chính còn thiếu và nhất là việc thực thi quyền SHTT cả DN và nhà nước còn yếu.

Diễn đàn “Quyền sở hữu trí tuệ với doanh nghiệp nhỏ và vừa” thu hút sự quan tâm đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp

Để góp phần thuận lợi hóa hoạt động của DN, giúp DN giải quyết những khó khăn trong quá trình sáng tạo, hình thành, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, Cục Sở hữu trí tuệ vừa phối hợp với trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Diễn đàn “Quyền sở hữu trí tuệ với doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã cung cấp cho các đại biểu, DN về quyền SHTT, về việc xác lập quyền SHTT, cách thức đăng ký và bảo vệ quyền SHTT… Đặc biệt, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệp sử dụng SHTT làm lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, tài sản vô hình ngày càng khẳng định vai trò là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị của DN và tính cạnh tranh của DN trên thị trường. Ngày nay, tài sản vô hình chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng giá trị tài sản của DN. Đặc biệt, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng, khi hàng rào thuế qua đang được dần gỡ bỏ, DN cần phải có chiến lược phát triển thương hiệu và bảo hộ SHTT cho riêng mình.