Cập nhật về Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu của Việt Nam đến 2020

CategoriesBản tin
Nhà kinh tế học Bill Nordhaus từng gọi chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một trong những “phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ XX”. Thật khó có thể tưởng tượng rằng, Tổng thống Mỹ Hoover và sau đó là Tổng thống Roosevelt đã từng sử dụng các biện pháp sơ ...
Read more

INVESTIP triển khai các dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận cho đặc sản tỉnh Hòa Bình

CategoriesBản tin
Trong suốt chặng đường phát triển của mình, Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã hợp tác với rất nhiều tỉnh thành, địa phương để triển khai các dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý. Mục đích của ...
Read more

Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2021 của WIPO hướng đến Doanh nghiệp nhỏ và vừa

CategoriesBản tin
 Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của Sở hữu trí tuệ trong khuyến khích hoạt động đổi mới và sáng tạo. Năm 2021, Thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ 26-4 của WIPO là “Doanh nghiệp nhỏ ...
Read more

Thông báo về việc sửa đổi một số quy tắc của Quy chế thi hành Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu

CategoriesBản tin
 Trong phiên họp lần thứ 54 (kỳ họp bất thường lần thứ 31), Hội đồng Liên minh Madrid đã thông qua việc sửa đổi các Quy tắc số 3, 9, 25 và 36 của Quy chế thi hành Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu. Cụ […]
Read more