Cần đổi mới phương thức quản lý chỉ dẫn địa lý

Cần đổi mới phương thức quản lý chỉ dẫn địa lý

Categories Bản tin

     Trong năm 2020, số lượng đơn đăng ký và giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý được Cục Sở hữu trí tuệ cấp đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, các đối tượng được bảo hộ và việc khai thác lợi thế từ những chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ còn hạn chế, cần có các chính sách thúc đẩy và đổi mới trong phương thức quản lý.

     Sản phẩm được bảo hộ chủ yếu vẫn là nông sản

     Năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 22 đơn và cấp 21 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tương tự các năm trước đây, cơ cấu sản phẩm các chỉ dẫn địa lý được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trong năm vừa qua không có nhiều thay đổi, chủ yếu vẫn là các sản phẩm nông nghiệp, không có sản phẩm chế biến. Các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý trong năm đều là các sản phẩm tươi sống, trong đó có 6 sản phẩm là hoa quả tươi (sầu riêng Cái Mơn, na dai Lục Nam, thanh long Châu Thành Long An, cam Hàm Yên, bưởi Khả Lĩnh, khóm Cầu Đúc), 3 sản phẩm thủy hải sản (tôm hùm Phú Yên, ba ba Văn Chấn, yến sào Khánh Hòa), còn lại các nông sản khác bao gồm gia vị, động vật tươi sống và gạo (tỏi An Thịnh, tỏi Lý Sơn, thảo quả Vị Xuyên, quế Trà Bồng, vịt Cổ Lũng và gạo Ba Chăm Mang Yang)...