Pha loãng thương hiệu Victoria’s Secret

CategoriesBản tin, Thư viện, Trends in the world, Xu hướng
Bằng chứng khách quan về thiệt hại thực tế đối với giá trị kinh tế của nhãn hiệu nổi tiếng là điều kiện cần thiết để được bồi thường theo Đạo Luật pha loãng thương hiệu liên bang. Điều này trái ngược với giả định về thiệt hại phát sinh từ tiêu chuẩn chủ ...
Read more

Điểm mới Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp (Phần 2)

CategoriesBản tin, Highlights, Thư viện, Xu hướng
Phần 2 làm rõ một số khác biệt ở những chương cuối của Quy chế so với dự thảo. Qúa trình số hóa thể hiện khá rõ ở sửa đổi lần này, một số thủ tục hành chính được đơn giản hóa nhưng hướng quy định trách nhiệm chưa rõ ràng hơn chưa thể hiện […]
Read more

Điểm mới Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp (Phần I)

CategoriesBản tin, Highlights, Thư viện, Uncategorized, Xu hướng
Quy chế phần nào thể hiện quá trình số hóa, đơn giản thủ tục hành chính, thể hiện sự phù hợp của luật sở hữu trí tuệ là luật chuyên ngành riêng với luật chung Bộ luật Dân sự. Bài viết làm rõ so với dự thảo có một số khác biệt ở Quy chế […]
Read more