Trần Kim Oanh

Trần Kim Oanh

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ Sinh học

Trình độ học vấn:

Bà Oanh có bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; và bằng Thạc sỹ Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Gyeongsang Hàn Quốc.

Kinh nghiệm:

Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà Oanh đã từng làm nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình với nhiệm vụ biên dịch các tài liệu về thuốc trừ sâu và các công việc có liên quan khác. Sau đó, từ năm 2017 đến năm 2019 bà Oanh sang Hàn du học và quyết định làm việc cho INVESTIP ngay sau khi tốt nghiệp. Từ năm 2019 bà Oanh làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế, công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và xử lý các công việc trong quá trình theo đuổi đơn Sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: sc.kimoanh@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi