Lã Bích Ngọc

Lã Bích Ngọc

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Tiếng Anh

Trình độ học vấn:

Bà Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Thăng Long - Khoa tiếng Anh.

Kinh nghiệm:

Bà Ngọc đã từng làm khai thác viên tiếng Anh cho mạng Vinaphone trong 2 năm, trong thời gian này bà Ngọc đã thu được những kiến thức trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông cũng như kinh nghiệm trong việc biên dịch các tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực. Từ năm 2019, bà Ngọc làm việc tại INVESTIP với vị trí Trợ lý Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn Sáng chế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: labichngoc@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi