Hội thảo "Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ"

Hội thảo "Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ"

Categories Bản tin

       Ngày 12/01/2021, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo "Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” nhằm lấy ý kiến về các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT).

         Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Phó Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo các đơn vị trực tiếp biên tập dự án Luật: ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT, ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục SHTT, ông Lê Hồng Phong - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và bà Trần Thị Hòa - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt. Hơn 150 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực thi, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đã tham dự Hội thảo.

         Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, Phó Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo các đơn vị trực tiếp biên tập dự án Luật: ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT, ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục SHTT, ông Lê Hồng Phong - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và bà Trần Thị Hòa - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt. Hơn 150 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực thi, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đã tham dự Hội thảo.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu khai mạc Hội thảo

          Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, ngày 10/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Theo đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2022). Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự án Luật này. Việc sửa đổi, bổ sung Luật SHTT lần này nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành; nội luật hóa các cam kết quốc tế.

         Theo Thứ trưởng, việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực SHTT lần này có vai trò rất quan trọng, góp phần hoàn thiện thêm một bước để đưa hệ thống SHTT của Việt Nam trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, là động lực của kinh tế tri thức, của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Do đó, trong giai đoạn này, chúng ta cũng cần tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tranh thủ sự hỗ trợ về mặt chuyên môn từ các nước có hệ thống SHTT phát triển lâu đời và phù hợp với xu thế chung của thế giới để làm sao có thể nội luật hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm rất cần thiết.