Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý hạt nhân

Trình độ học vấn:

Bà Phương có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý hạt nhân - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kinh nghiệm:

Bà Phương đã có 10 năm kinh nghiệm công tác tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian công tác tại Cục, bà Phương có 8 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí Thanh tra Cục, thực hiện thanh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân trong toàn quốc và 02 năm công tác tại vị trí Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế của Cục, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và đối tác quốc tế về lĩnh vực Năng lượng nguyên tử. Gia nhập INVESTIP từ năm 2020, bà Phương làm việc cho Phòng Sáng chế của INVESTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và xử lý các công việc trong quá trình theo đuổi đơn Sáng chế/Kiểu dáng công nghiệp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: hoangthiphuong@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi