Đinh Quang Hiệu

Đinh Quang Hiệu

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ điện tử

Trình độ học vấn:

Ông Hiệu có bằng kỹ sư Cơ điện tử trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kinh nghiệm:

Ông Hiệu là kỹ sư bảo dưỡng cho Vietnam Airlines trong gần 6 năm. Trong thời gian ở Vietnam Airlines, ông có 3 năm làm việc về kỹ thuật động cơ và 3 năm làm việc về kỹ thuật hệ thống và khung sườn. Gia nhập INVESTIP từ năm 2020, ông Hiệu làm việc cho Phòng Sáng chế của INVESTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của ông hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và xử lý các công việc trong quá trình theo đuổi đơn Sáng chế/Kiểu dáng công nghiệp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: dinhquanghieu@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi