Đặng Anh Minh

Đặng Anh Minh

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Điện tử Viễn thông

Trình độ học vấn:

Ông Minh có bằng Kỹ sư Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kinh nghiệm:

Trong thời gian học tập tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Minh có 2 năm tham gia nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm của Viện Điện tử - Viễn thông tập trung về lĩnh vực IoT và xử lý ảnh. Gia nhập INVESTIP từ năm 2020, ông Minh làm việc cho Phòng Sáng chế của INVESTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của ông hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và xử lý các công việc trong quá trình theo đuổi đơn Sáng chế/Kiểu dáng công nghiệp.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: danganhminh@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi